ΠΑΚΕΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝPilates Equipment
ΟΜΑΔΙΚΑ
1 ΜΑΘΗΜΑ 15€
4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 60€
8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ100€
12 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 120€

ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑPilates equipment  
1 ΜΑΘΗΜΑ 35€
4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 120€